4. Historia wymiany danych z systemami ZUD

menu HistoriaWymiana danych

uprawnienia CBO Ewidencja - Przeglądanie

W menu HistoriaWymiana danych dostępna jest lista komunikatów utworzonych w jednostce Dystrybucji i wysłanych do jednostek Obrotu dla wybranego punktu oraz lista komunikatów przysłanych z jednostek Obrotu. Historia wymiany danych prezentuje operacje, które dostępne są również w Sekcja 2, „Operacje z wymiany danych” oraz w menu WymianaKomunikaty - patrz Sekcja 3, „Komunikaty wymieniane z zewnętrznymi systemami informatycznymi”. Na liście dla każdej wyświetlonej operacji wymiany danych widoczne są informacje:

Rysunek 4.18. Historia wymiany danych z systemami ZUD

Historia wymiany danych z systemami ZUD


Za opisem operacji widoczna jest ikonka , pozwalająca wyświetlić szczegóły wybranej operacji. Dodatkowo dla niektórych operacji wejściowych widoczna jest ikonka pozwalająca pobrać formularz PZD w pliku PDF. Operacje, które zostały odrzucone dodatkowo oznaczane są ikonką . Domyślnie lista posortowana jest malejąco według daty rejestracji operacji. Na wyświetlonej liście dostępny jest filtr nagłówkowy (patrz punkt Sekcja 8, „Filtrowanie, sortowanie oraz zaznaczanie elementów”), który umożliwia filtrowanie i sortowanie według każdej dostępnej kolumny.

Dodatkowo pod listą dostępny jest przełącznik o nazwie Wyświetlać: pozwalający pokazać komunikaty i operacje, których rodzaj to: